français | Türkçe

giriş

NDS Bilişim Iç Yönetmeliği

Bu iç yönetmeliğin amacı, Notre Dame de Sion Fransız Lisesinde Bilgi ve İletişim araçlarının uygun kullanım kurallarını tanımlamak, bu konuda gerekli ortak bilincin yerleşmesini sağlamak ve yanlış uygulamalardan doğabilecek sorunları önlemektir.

Sınıflardaki akıllı tahta kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken konular:

1. Derste kullanılmadığı sürece sınıflarda bulunan akıllı tahtalar kapalı tutulmalıdır.
2. Sınıfın anahtar sorumlusu, akıllı tahtanın anahtarından da sorumludur. Derste kullanılması için öğretmene yardımcı olur.
3. Akılı tahtanın yüzeyinin çabuk çizilebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle akıllı tahtaların sadece kullanıldığı zaman açık kalmasına dikkat edilmesi gerekir.

Öğretmen masasının üzerinde bulunan projeksiyon/bilgisayar bağlantı paneli ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular:

1. Panelde elektrik olduğu için öğretmen masasında herhangi bir sıvı tüketilmemelidir.
2. Panelde sorun olduğu zaman mutlaka Bilgi İşlem Merkezine haber verilir.
3. Sınıflardaki çoklu elektrik prizleri derslerde kullanılan bilişim aygıtlarını şarj etmek içindir.
4. Prizlere ataç, kalem vb yabancı maddeler sokmayınız; bağlantı prizlerini zorlamayınız.
5. Hiçbir sorunu kendi başınıza çözmeyi denemeyiniz, göreviniz tüm materyali özenli ve dikkatli kullanmaktır, hiçbir şeklide tamir etmek değildir.

Taşınabilir bilgisayarın bakımı:

1. Taşınabilir bilgisayar, sadece Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylandıktan sonra okulda kullanılabilir.
2. Taşınabilir bilgisayar için uygun bir koruyucu kılıf alınması; bilgisayar, fare ve adaptörün üzerine isim ve / veya okul numarasının yazılı olduğu bir etiket yapıştırılması önerilir.
3. Bilgisayar öğrencinin sorumluluğundadır. Bilgi İşlem merkezi teknik destek vermemektedir.
4. Antivirüs yazılımlarını aktif ve güncel tutmak öğrencinin yükümlülüğündedir. Bilgisayarına virüs bulaşan öğrencilerimizin başka bilgisayarlarda neden oldukları zararlardan kendileri sorumlu tutulacaklardır.
5. Okula getirilen bilgisayar akşamdan şarj edilmeli ve sınıfta kullanıma hazır tutulmalıdır.
6. Bilgisayarın işletim sistemi güncellemelerinin zamanında ve eksiksiz yapıldığından emin olunmalıdır.

Taşınabilir bilgisayarın kullanımı:

1. Herhangi bir BT* ürünü başkasına zarar vermek için kullanılamaz
2. Ücreti ödenmeyen lisanslı bilgisayar programlar kullanılmamalıdır. Kullanılan dijital belgelerin (yazı, resim, video…) telif haklarına özen gösterilmelidir.
3. Başkalarının çalışmaları kimseye mal edilemez.
4. İnternet’ten indirilen bütün dosyalar, kullanılmadan önce güncel virüs tarama yazılımı ile taranmalıdır.

5. Aşağıdaki davranışlar cezalandırılacaktır:

a) İzinsiz servis ya da sitelere erişmek ve/veya erişime özendirmek
b) Dersin akışını bozacak davranışlarda bulunmak
c) BT araçlarının sahtekarlık, dolandırıcılık, her türlü taciz, inançlara saygısızlık, müstehcenlik, pornografi, vb. amaçlarla kullanılması
d) Gözdağı verici, onur kırıcı, iftira niteliğinde, tehdit edici, küfürlü, yüz kızartıcı amaçlarla kullanılması
e) Her türlü yasa dışı veya uygun olmayan malzemeleri veya bu şekilde yorumlanabilen malzemeleri indirmek, iletmek ve / veya elde etmek amacıyla kullanılması.
f) Kumar veya diğer yasa dışı amaçlı sitelere erişim için kullanılması.
g) Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer özel mülkiyet haklarını ihlal eden malzemeleri indirmek, saklamak veya iletmek amacıyla kullanılması.
h) Elektronik posta kullanım kurallarının dışına çıkmak, eğitim içerikli olanlar dışında elektronik posta gruplarına abone olmak ve benzeri kullanımlar için okul iletişim imkanlarını kullanmak.
6. Öğrencilerin kendilerine ait olan kullanıcı kimliklerini ve şifrelerini, her ne suretle olursa olsun, bir başkasına vermesi ve kendisine ait olmayan kullanıcı kimlik ve şifrelerini kullanmaları kesinlikle yasaktır. Kullanıcı kimliği ile yapılmış tüm işlemlerden ilgili kullanıcı sorumlu tutulacaktır.

* : Bilgi Teknolojileri

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi öğrencileri bu iç yönetmeliği içselleştirir ve imzalar.
İç yönetmeliğin farklı maddelerine uyulmaması durumunda konuya bağlı olarak öğrencinin bir süre bilgisayarlı eğitim çalışmalardan mahrum edilmesinden başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin uygulanmasına uzanan yaptırımlar söz konusudur.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail