français | Türkçe

giriş

Bilgi İletişim

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgisayar, tüm derslere yardımcı olan bir araçtır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde, MEB müfredatına uygun olarak öğrencilerimizin tüm eğitim yaşamları boyunca kullanacakları, ihtiyaç duyacakları konular işlenmekte, farklı derslerde hazırlanılan projelere yardımcı olması, günümüz teknolojilerinin tanıtılması ve gelişen teknolojilere uyumlarını sağlaması amaçlanmaktadır.

Gençler her ne kadar bilgi teknolojileri konusunda etkin olsalar da etik ve güvenlik konularında eksikleri bulunmaktadır. Bu konuyu çok önemli bulan okulumuzda hazırlık sınıfında bilişim teknolojileri ile ilgili temel bilgiler matematik dersi kapsamında öğretilmektedir.

Bilgi teknolojileri etiği sonrasında “Office” programları işlenmekte, öğrencilerin Fransızca olarak terimleri öğrenmeleri ve temel becerileri geliştirmeleri ve uygulayabilmeleri hedeflenmektedir.

Okulumuz Google Eğitim uygulamalarını kullanmaktadır.

Fransızca olarak işlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) dersi 10. sınıflarda seçmeli olarak okutulmaktadır. Bilgisayarın işleyişi, internet ve bulut sistemleri, office programı kullanımı detaylı olarak ele alınmaktadır. Yıl sonunda ise bilgisayar programlamasına giriş yapılmaktadır.

9. sınıftan itibaren de maker hareketine katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz robotik kulübümüze davetlidir.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail